Інформаційно-комунікативні технології в роботі вихователя

Основний напрям інформатизації освіти України - це створення відкритого навчально-інформаційного середовища, яке передбачає підвищення кваліфікації педагогічних працівників, автоматизацію процесів управління (на всіх рівнях), наукову та інноваційну діяльність, розвиток технічної та програмної бази, бібліотечних ресурсів, упровадження ІКТ і дистанційних технологій у навчальний процес, використання інтернет ресурсів.

Вимоги Базового компоненту дошкільної освіти до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дошкільників в освітній галузі  “Комп’ютерна грамота”:

 • виховання у дітей інтересу до комп’ютера;
 • ознайомлення дітей старшого віку з ПК, способом його управління на екрані (дисплеї) за допомогою операторів (клавіатура, мишка, джойстик) з урахуванням можливостей певної ігрової (чи навчальної) програми;
 • навчити дітей дотримуватися правил безпечної поведінки під час роботи з комп’ютером

Основні педагогічні цілі використання інформаційних технологій:

—  Розвиток особистості дитинипідготовка її до самостійної продуктивної діяльності в умовах ІКТ

—  Розвиток конструктивного, алгоритмічного мислення

—  Розвиток творчого мислення за рахунок зменшення частини репродуктивної діяльності

—  Розвиток комунікативних здібностей на основі виконаних сумісних проектів

—  Формування вміння приймати оптимальні рішення в складних ситуаціях

—   Розвиток навиків пошукової діяльності

Використання ІКТ передбачає:

—  не навчання дітей шкільним знанням з інформатики та обчислювальної   техніки, а перетворення предметно-розвиваючого середовища дитини;

—  оновлення форм та методів роботи з дітьми;

—  створення нових, навчально-розвиваючих засобів для розвитку дитини;

—  збагачення  інтелектуального та емоційного розвитку дитини;

—  розвиток її творчих здібностей;

—  входить в дошкільну освіту нарівні з традиційними засобами розвитку та виховання дітей.

Інтеграція ІКТ із сучасними освітніми технологіями:

—  Метод проектів

—  Технології використання ігрових методів

—  Блочно-модульне навчання

—  Лекційно-семінарсько-залікова система

—  Технологія “Дебати”

—  Колективна система навчання

—  Різнорівневе навчання

—  Проблемне навчання

—  Дослідно-пошукова діяльність

Причини особистої зацікавленості педагога у підвищені рівня ІК-компетентності:

 • заощадження часу під час розроблення дидактичних матеріалів
 • презентабельність оформлення матеріалів
 • перехід на новий рівень педагогічної майстерності

Складові інформаційної культури педагога:

—  Інформаційний кругозір

—  Інформаційна грамотність

—  Здатність створювати інформаційні продукти

Вимоги Типового положення про атестацію педагогічних працівників:

—  Присвоєння всіх кваліфікаційних категорій передбачає використання ІКТ, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі

Напрямки роботи педагога з використанням ІКТ:

—  Підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності

—  Робота творчої групи педагогів

—  Самоосвіта: використання internet (-web-сайти, @-пошта, Skype)

—  Самоменеджмент педагога

—  Тематичні педради

—  Методичні об‘єднання

—  Створення блогів  та веб-сторінок закладу

Поширення педагогічного досвіду педагога:

—  Самоаналіз (форма оформлення - графіки, схеми, таблиці)

—  Візитна картка (форма оформлення - презентація)

—  Узагальнення досвіду (форма оформлення - портфоліо)

—  Демонстрація досвіду (форма оформлення - презентація, фото-, відео-матеріали, методичні розробки)

—  Поширення досвіду (участь в конкурсах, майстер-класах, конференціях тощо)

Електронний документообіг:

—  Складання індивідуальних планів

—  Участь у планування закладу

—  Зворотній зв’язок (звіти методичних служб)

—  Обмін досвідом через веб-сайти, блоги, мережеві спільноти

Пам’ятка для педагога по роботі з комп’ютером

—  Перед роботою перевірте робочі місця для дітей і педагога (чи не пошкоджені з’єднувальні дроти, чи міцні столи і стільчики...)

—   Перевірте розміщення складових частин комп’ютера на робочих місцях

—   Профілактичні та ремонтні роботи пристроїв виконуйте лише після їх знеструмлення

—  Регулярно протирайте клавіатури, мишки, монітори м’якою тканиною або спеціальними серветками

—   Стежте за дотриманням дітьми правил техніки безпеки

—    Слідкуйте за поставою дітей під час роботи за комп’ютером та щоб сиділи подалі від екрана

—   Стежте за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог (провітрювання приміщень, вологе прибирання, освітлення приміщення і монітора …)

—   Дотримуйтеся вимог щодо тривалості заняття з дітьми

 Що шкідливо для здоров' я дітей у роботі з комп′ютером?

—  Навантаження на зір, «вузькоформатний» та «короткозорий» зір

—  Статична, стіснена поза

—  Випромінювання, електростатичного поля

—  Перенапруження нервової системи

—  Порушення сну

—  Погіршення самопочуття

Користь від комп'ютера:

—  Заняття на комп′ютері – це гра (створення додаткової мотивації)

—  Розвиток знакової функції свідомості (поняття реальності та віртуальності)

—  Покращується пам 'ять та увага

—  Формується моторна координація

—  Прискорюються та оптимізуються розумові процеси

Робота з батьками:

—  документи, що регламентують діяльність дошкільного навчального закладу;

—  інформація про діяльність дошкільного закладу та життя своєї дитини;

—  інформацію про заходи дитячого садка;

—  розклад занять та додаткових освітніх послуг, що надаються в ДНЗ;

—  відомості про динаміку розвитку дитини;

—  інтерактивний діалог з іншими батьками, педагогами, адміністрацією дошкільного закладу, органами управління освіти;

—  можливість пройти тестування, участь в анкетуванні;

—  отримання кваліфікованих консультацій спеціалістів;

—  участь в освітньому процесі дитячого садка;

—   електронна бібліотека

ІКТ для дітей , які не відвідують ДНЗ:

—  віртуальні заняття;

—   ігрові завдання для пізнавального розвитку дошкільника;

—  демонстрація пізнавальних та мультиплікаційних фільмів;

—  електронна бібліотека

Критерії ІК-компетентності педагогів:

 • уміє створювати текстові і графічні документи;
 • уміє формувати запити до бази даних;
 • використовує комп’ютер як педагогічний технічний засіб;
 • уміє розробляти і застосовувати електронні дидактичні і педагогічні програмні засоби;
 • уміє використовувати засоби інформації та інформаційні технології в освітньому процесі;
 • володіє способами представлення педагогічної інформації за допомогою засобів інформації

Результати використання ІКТ в роботі вихователя:

—  Підвищення ефективності процесу навчання

—  Активізація пізнавальної діяльності дітей

—  Підвищення рівня професійної майстерності педагогів

—  Виявлення рівня психолого-педагогічної компетенції батьків

—   Активізація педагогічної і культурної свідомості батьків, педагогів і інших фахівців, для створення єдиного інформаційного середовища

—   Створення активної, працездатної системи підтримки сімейного виховання, через використання інформаційно - комунікаційних технологій

—  Участь батьків у освітньо-виховному процесі ДНЗ

—  Підвищення педагогічної культури батьків

—  Якісні зміни в роботі педагогів, які ефективно вирішують задачі виховання і навчання дітей дошкільного віку у взаємодії  навчального закладу і сім'ї

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО - КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Є ЗБАГАЧУВАЛЬНИМ   І ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНИМ ФАКТОРОМ, ЯКИЙ Є ОДНИМ ІЗ ШЛЯХІВ ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ ЗГІДНО СУЧАСНИМ ВИМОГАМ.