Внутрішня система якості освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти в ДНЗ № 463

Метою формування та функціонування внутрішньої системи якості освіти є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту. Результати освітньої діяльності педагогів закладу з формування у дітей компетентностей визначаються  шляхом проведення моніторингових досліджень.

Навчальна програма, за якою здійснюється освітній процес здобувачів дошкільної освіти «Дитина» від 2 до 7 років, забезпечує можливість набуття компетентностей згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти за освітніми напрямами: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини», «Дитина у світі мистецтва».

Освітній процес здійснюється у групових приміщеннях, музичному залі, на спортивних майданчиках.

Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти, здійснюючи моніторингові дослідження, використовують підготовлений інструментарій: анкетування (опитування) батьків, діагностичні карти, міні-заняття з окремими дітьми, спостереження за дітьми, бесіди з вихованцями, контрольні та підсумкові заняття, вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці), дидактичні ігри та вправи тощо.

Результати моніторингу узагальнюються вихователями за освітніми напрямами Базового компоненту дошкільної освіти у вигляді аналітичних таблиць, діаграм показників (критеріїв) перерахованих умінь здобувачів освіти за всіма показниками.

Показниками ефективності освітнього процесу, якості надання освітніх послуг можуть бути:

- % здобувачів освіти, які мають достатній і високий рівень компетентності;

- позитивна динаміка розвитку дітей, засвоєння дітьми вимог комплексної програми;

- відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх напрямів, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти;

- відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

Результати моніторингу узагальнюються у вигляді діаграм, таблиць, тексту та відображають якісні показники організації освітнього процесу у дошкільному закладі.

Діагностика виконання дітьми ДНЗ № 463 основних рухів

2021-2022 навчальний рік

ІІ молодша група №9, №7, №3

Середня група №2 та №8

Старша група №1, №10 та №12