ЗВІТ директора Дошкільного навчального закладу № 463

  

ЗВІТ

директора  Дошкільного навчального закладу № 463

МОСКАЛЕНКО Лідії Андріївни

перед педагогічним колективом та громадськістю

про діяльність протягом 2022-2023 н.р.  

 

    Даний звіт зроблений на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005  № 178  «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», зміст звіту підготовлений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

 

Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

 

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом освіти.

   Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- Положення про дошкільний навчальний заклад,

- Базовий компонент  дошкільної освіти України,

- Закону України «Про охорону праці»,

- Кодексу цивільного захисту України,

- Правил пожежної безпеки для навчальних закладів освіти і науки 

   України,

- Закону України «Про відпустки»,

- власного Статуту,

- річного плану роботи на 2022-2023 н.р.,

- Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку,

 • Санітарного регламенту  для дошкільних навчальних закладів.

 

         Головною метою діяльності дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

         Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює директор,  згідно із повноваженнями  закріпленими  Статутом ДНЗ № 463.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 220 місць. Обліковий склад дітей дошкільного навчального закладу  у 2022-2023 навчальному році склав 280 дітей, з них:

          4 групи раннього віку (2-3роки) – 60 дітей;

          8 дошкільних груп (3-6 (7) років) – 220 дітей.

Групи комплектуються за віковими ознаками.

Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі електронної реєстрації заявки, медичної довідки про стан здоров’я дитини, карти профілактичних щеплень (форма 063/о), свідоцтва про народження дитини та заяви батьків.

      Дошкільний навчальний заклад № 463 працює з 07.00  до 19.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 12 годинним перебуванням дітей.

      Навчальний рік у дошкільному закладі розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня.  З 1 червня по 31 серпня  у дошкільному закладі здійснюється літній оздоровчий період.

       Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалено педагогічною радою закладу, затверджено керівником та погоджено  з управлінням освіти Святошинської районної в місті Києві державної реєстрації.

 

Забезпечення ДНЗ № 463 кваліфікованими педагогічними кадрами

      Педагогічний  колектив  відзначається  стабільністю, але разом з тим наявні вакансії. За   штатним  розкладом  педагогічних  працівників  має  бути  34,22, а фактично – фізичних  осіб 22: 1 директор, 1 вихователь-методист, 1 музичний керівник, 17 вихователів. Один вихователь та один інструктор з фізкультури, перебувають у соціальній відпустці для догляду за дітьми до досягнення ними 3-х річного віку.

Освітній  рівень педагогічних працівників:

 • вища  педагогічна  освіта - 16,
 • середня  спеціальна - 4,
 • здобуває повну вищу освіту – 0.

Кваліфікаційний рівень:

 • «спеціаліст вищої категорії» - 5 чол., 
 • «спеціаліст першої категорії» - 7 чол., 
 • «спеціаліст другої категорії» - 2 чол., 
 • педагогічне звання «вихователь-методист» - 2 чол.,
 • педагогічне звання «старший вихователь» - 1 чол.,
 • здобуває вищу педагогічну освіту-1 (1-вихователь).

     Обслуговуючий та технічний персонал - 24 особи.

     Робота педагогічного колективу спрямована на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти, на забезпечення фізичного і психологічного здоров’я дітей, розвиток їх творчих здібностей, формування вмінь та навичок, необхідних для життя в соціумі.

      Освітня робота з дітьми здійснювалася протягом року на належному рівні відповідно до річного плану роботи.  З 24.02.2022 призупинено освітній процес в зв’язку з введенням воєнного стану в Україні. З 28 березня по 31серпня 2022 року в умовах воєнного стану освітній процес відбувався в дистанційній  формі, що є найбільш безпечним для його учасників. З 01.09.2022 було відновлено освітній процес в черговому режимі (дві різновікові групи) відповідно до кількості місць в укритті. Першочергове право надавалось внутрішньо-переміщених особам, чиї батьки перебувають у лавах Збройних Сил України, Національної Гвардії та підрозділах Територіальної оборони та дітей п’ятирічного віку для яких дошкільна освіта є обов’язковою.

     Наш педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітнього процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями.

      Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садку,  проходження курсів підвищення кваліфікації при ІППО дистанційно.

       Минулого навчального року атестувались наступні педагоги: Максименко Н.Я. підтверджувала «вищу категорію»; Бондаренко Н.Г. підтверджувала «другу категорію»; Мороз С.В. підтверджувала «відповідає займаній посаді».  Порушень по атестації не виявлено.

       Вихователі здійснювали тематичне планування за режимними моментами. Кожного тижня домінувала одна тема, яка проходила через усі розділи програми «Дитина», використовувався метод проєктної діяльності. У плануванні вихователі зазначали форми, види діяльності та їх послідовність. Було розроблено та поновлено багато дидактичного матеріалу, консультацій для батьків. На високому рівні в умовах воєнного стану в Україні організовувалася робота з дітьми в укритті. Матеріали роботи розміщувалися на сайті ДНЗ №463: http://www.dnz463.kiev.ua/node/43; Телеграм-каналі у чаті БАТЬКАМ ТА МАЛЕЧІ ПРО ЦІКАВІ РЕЧІ Святошинського району міста Києва: https://t.me/+dcPKIskyFa1IODYy та на сторінці закладу у соціальній мережі Facebook: ЗДО 463 Київ, а також створених чатах у Viber групах.

    Впродовж навчального року було прикладено чимало зусиль щодо вдосконалення професійної майстерності педагогів шляхом самоосвіти, що підтверджено відповідними сертифікатами.  Також були проведені з дітьми відкриті заняття, які показали, що діти нашого дошкільного закладу у повному обсязі володіють програмою розвитку дитини «Дитина».

Першочергове завдання над яким працював колектив педагогів в минулому навчальному році – це формування у дітей національно-патріотичної самосвідомості, любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до традицій, культури та історії рідного народу. Педагоги спрямували свою роботу на розвиток у вихованців уявлень про історію рідного міста Києва, походження його назви, про географічні та історичні пам′ятники рідного краю. Також вихователі знайомили дітей з символікою України, національною культурою, традиціями у яких відбувається багатогранне життя народу, нації. Враховуючи вікові особливості та програмові вимоги вихователі середніх та старших груп виготовили сучасні дидактичні ігри та посібники з патріотичного виховання. Варто відмітити виготовлення вихователями Вінніченко О.Г. та Гончарук Л.М. багатофункціональних, пізнавальних леп-буків «Моя ненька – Україна» та «Я і моя Батьківщина».

Слід відмітити роботу музичного керівника  Песляк З.П. яка безпосередньо дбає про творче засвоєння дітьми знань з народознавства. Вчить дітей шанувати народні свята, обряди та брати в них участь. Зокрема 16.11.2022 за активної участі дітей старших груп № 8 та № 2, вихователя Кольченко О.Г., відбулася розвага «Осінній ярмарок». Діти виявили інтерес, високий рівень знань народних звичаї та традицій. Ці знання не тільки несуть інформативну функцію, а й допомагають пізнати історію рідного краю, формують прагнення збагачувати його красу, робити своєрідні відкриття. Варто відмітити активну участь дітей старших груп у проведенні виставки осінніх композицій «Осінь чарівниця». Вихователі Вінніченко О.Г., Ситник А.М. прищеплюють дітям любов до природи рідного краю, повагу до людської праці, вчать захоплюватися природними багатствами.

Активну участь у виставці дидактичних ігор з патріотичного виховання прийняли вихователі: Шестакова С.О., Вінніченко О.Г., Максименко Н.Я., Андрієнко Н.В., Кольченко О.Г., Гончарук Л.М., Багатиренко С.В.

Команда від дошкільного закладу  в складі: Вінніченко О.Г., Ситник А.М., Гуменної Т.М., Песляк З.П., Ковальчук О.А. прийняла участь у національно-патріотичних спортивних змаганнях серед працівників закладів освіти Святошинського району міста Києва «Патріот-2023». За участь у змаганнях команда була відзначена Подякою та цінним подарунком.

        Під час колективного перегляду заняття з патріотичного виховання  «Моя країна - Україна» в старшій групі № 2 (вихователь Вінніченко О.Г.) та під час безпосередніх бесід з дітьми було виявлено, що у дітей стійкі знання. Діти розуміють, що кожна людина має свою Батьківщину. Вони добре знають символіку України, обереги рідного краю, звичаї та традиції, цікавляться історією рідної країни.

        Київською міською організацією профспілки працівників освіти і науки України, за високий професіоналізм, вагомий внесок у виховання підростаючого покоління, активну громадську позицію, плідну співпрацю з профспілкою та з нагоди ювілею, нагороджена Почесною грамотою директор ДНЗ № 463 Москаленко Л.А.

Київським міським головою, за вагомий особистий внесок у соціально-економічній, культурно-освітній, науково-технічний розвиток України і її столиці – міста Києва, значні здобутки у професійній, громадській діяльності, самовіддану працю та з нагоди 31-ї річниці незалежності України, оголошена Подяка музичному керівнику Песляк З.П.

 

Дотримання вимог охорони дитинства, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

      Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному навчальному закладі здійснюється робота з охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітнього процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітнього процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

      Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі. В наявності 52 вогнегасники, також  заклад оснащений пожежними рукавами в кількості – 6 штук. Періодично проводяться евакуаційні тренінги на випадок виникнення пожежі. Наказом по закладу призначені відповідальні особи за протипожежний стан.

      Силами колективу дошкільного навчального закладу, в приміщенні овочесховища, було облаштоване найпростіше укриття для перебування дітей та працівників при оголошенні сигналу «Повітряна тривога». В найпростішому укритті в наявності вентиляція, санітарно-гігієнічний куточок, засоби пожежогасіння, валіза домедичної допомоги, запас питної та технічної води, лавки для сидіння, столи для освітнього процесу та вживання їжі, іграшки та настільні ігри.

      Адміністрація створює належні умови праці для працівників дошкільного закладу. При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя та здоров’я  дітей і працівників, попередження травматизму.

      Забезпечено проведення первинного, повторного та інших видів інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки. Не допускаються до роботи працівники, які не пройшли інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

 

Соціальний захист працівників дошкільного закладу

     У Дошкільному навчальному закладі № 463 здійснюється соціальний захист працівників.  Між адміністрацією і трудовим колективом складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин. Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. Вчасно виплачується заробітна плата і аванс, всі педагоги отримують доплату за вислугу років та престиж праці, всі працівники отримали грошову винагороду до Дня працівників освіти та 8 Березня, також всі працівники отримують в розмірі посадового окладу матеріальну допомогу на оздоровлення до щорічної основної відпустки.

     Профспілковий комітет дошкільного навчального закладу приймає участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Також здійснює громадський контроль за охороною праці в особі своїх вибраних представників.

     Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань.

     Всі працівники ДНЗ проходять періодичні профілактичні медичні огляди 2 рази на рік, з наступним допуском до роботи і відповідним записом в особових медичних книжках кожного працівника.

     

Організація роботи щодо зміцнення здоров’я дітей та медичного супроводу

     Велику увагу протягом навчального року приділяється фізичному вихованню, медичному обслуговуванню та організації харчування дітей. Серед багатьох чинників, що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму є його відповідність віковим особливостям дитини. Вона обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, харчуванні, діяльності, тому режим дня для дітей різного віку у дошкільному закладі підібраний згідно до віку дитини.

 

Організація харчування в дошкільному навчальному закладі

        В дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації повноцінного та якісного харчування, яке здійснювалось відповідно до нового сезонного чотиритижневого  меню, розробленого старшими медсестрами дошкільного закладу Музичук М.М. та Киричок Т.В., погодженого з Держпродспоживслужбою згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №305 із змінами, внесеними згідно з Постановою         КМУ № 786 від 28.07.2021 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 24.03.2021 та рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я України.

      У новому меню обмежено споживання хліба, картоплі, молока, солі, цукру, жирів тваринного походження. Натомість передбачено збільшення кисломолочних продуктів, бобових,  свіжих та свіжозаморожених овочів, ягід та свіжих фруктів.

      З боку директора та медичних працівників протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Проводились оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі.

       Харчоблок знаходиться в належному стані та оснащений відповідно вимог НАССР. Документація систематизована та оновлена за НАССР. Технологічне обладнання в дошкільному закладі працює, підтримується його використання в безперебійному режимі.

         Готуючи страви, кухарі суворо дотримуються технології приготування їжі, нормативного об’єму страв.

         Постійно здійснюється контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.

          Перспективні та поточні заявки подавались своєчасно. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами.

          З боку вихователя-методиста здійснювався контроль за культурою харчування дітей. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

 

Соціальна підтримка та соціальна допомога дітям позбавленим батьківського піклування, дітям з багатодітних сімей, дітям-інвалідам, дітям – киян, чиї батьки є учасниками бойових дій, діти які переміщені з тимчасово окупованої території АР Крим та районів проведення антитерористичної операції

        В дошкільному закладі виховуються 47 дитини які потребують соціальної підтримки та допомоги, а саме :

 •  дітей з багатодітних сімей – 16 осіб (50% від вартості харчування);
 •  діти  киян, чиї батьки є учасниками бойових дій – 12 осіб (1 гривня на місяць);
 •   діти які переміщені з тимчасово окупованої території АР Крим та районів проведення антитерористичної операції – 16 осіб (безкоштовне харчування); 
 •  діти з інвалідністю – 1 особа (безкоштовне харчування);
 •  діти киян Захисників і Захисниць, чиї батьки приймають безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України – 2 особи  (1 гривня на місяць).

 

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

 

         Один із основних принципів нашої роботи є відкритість. Ми завжди готові поділитись досвідом своєї роботи з колегами та з батьками. Батьки є основними замовниками та координаторами роботи дитячого садка, і керівник, і працівники підзвітні, насамперед, саме їм. З цією метою у закладі діє батьківська громада.  З  метою  ознайомлення  батьків    з  життям  дошкільного  закладу  проводимо  групові  та  індивідуальні  консультації,  тематичні  батьківські  збори. Батьки сприяють поліпшенню середовища в дошкільному закладі.

                Протягом року здійснювалося фінансування закладу за бюджетні кошти.     Для укомплектування укриття придбано лави, біотуалети, ліхтарі, термоси, контейнери для їжі, медичні сумки-аптечки для надання домедичної допомоги,  миючі, дезінфікуючі засоби, м’який інвентар, канцтовари (Додаток 1).

 

Аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу

 

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом.  Особистий прийом громадян керівником в закладі проводиться згідно графіка роботи директора. З метою упередження появи звернень, зняття конфліктних ситуацій, роз’яснення проблемних питань освіти, фінансово-господарської діяльності, батьківської плати,  приймаю участь у групових батьківських зборах  де батьки мають змогу порушити хвилюючі їх питання.  На веб-сайті ДНЗ є можливість  он-лайн задати питання будь-кому з адміністрації. 

За минулий 2022-2023 навчальний рік кількість звернень становить 195.

 

 

з/п

Аналіз звернень громадян

Всього

1

Оформлення дитини до ДНЗ

60

2

Правові питання

7

3

Збереження місця, переведення, вибуття дітей

34

4

Оплата за харчування, відвідування ДНЗ

94

5

ВСЬОГО

195

         

          Основні проблеми, з якими звертаються до керівника це: оформлення дитини до закладу або переведення з однієї групи в іншу та іншого закладу, а також відвідування чергової групи.

 

 

 

Підсумки:

 

      Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що  в Дошкільному навчальному закладі № 463 створені належні умови для організації та проведення освітньої роботи, реалізації Базового компонента дошкільної освіти на забезпечення фізичного і психологічного здоров’я дітей, розвиток їх творчих здібностей, формування вмінь та навичок, необхідних для життя в соціумі.

      Під час воєнного стану, діти 5-ти річного віку охоплені дошкільною освітою за потребою батьків.

      Керівник вживає всі необхідні заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази ДНЗ, забезпечуючи їх раціональне використання.

      Але є труднощі які необхідно вирішувати і надалі. Це поступова заміна дитячих меблів, ліжок, часткова заміна м’якого інвентарю.

      Успіхи дитячого садка це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу – це успіхи працівників нашого дошкільного навчального закладу.                                   

 

Додаток 1

Звіт про використання бюджетних коштів по ДНЗ № 463

у період з 01.06.2022  по  31.05.2023 року

 

з/п

Назва товару

Кількість

(шт.)

Сума

(грн.)

№ групи,

призначення

1

Штора-тюль вуаль біла

180м

 

по групах

2

Туалет 165 люкс

2

 

укриття

3

Би Фреш Грин

2

 

укриття

4

Би Фреш Гринк

2

 

укриття

5

Лавка для сидіння 4-х місна

7

 

укриття

6

Засіб для скла

50

 

по групах

7

Папір туалетний

800

 

по групах

8

Рушники паперові

200

 

по групах

9

Серветки паперові

100

 

по групах

10

Пакети для сміття 60л

50

 

по групах

11

Пакети для сміття 35л

200

 

по групах

12

Пакети для сміття 120л

250

 

двірники

13

Пакети для сміття 160л

500

 

двірники

14

Набір губок для миття посуду

50

 

по групах

15

Засіб відбілюючий 1л

10

 

пральня

16

Чистящий засіб 0,3кг

50

 

по групах

17

Гель для прання

50

 

пральня

18

Засіб для миття скла 0,5л

10

 

по групах

19

Засіб для чищення унітазів

40

 

по групах

20

Засіб для миття підлоги

10

 

по групах

21

Засіб для видалення жиру

5

 

харчоблок

22

Засіб для миття посуду

50

 

по групах

23

Рідке мило господарче 5л

20

 

пральня

24

Рідке мило дитяче 0,5л

200

 

по групах

25

Порошок пральний 4,5 кг

20

 

пральня

26

Сода харчова

50

 

по групах

27

Засіб чистящий 0,5 кг

50

 

по групах

28

Стінка дитяча «Кухня»

1

 

група №12

29

Стінка дитяча «Перукарня»

1

 

група №12

30

Ліхтарики LED P4526

4

 

укриття

31

Ліхтарики LED P4531

4

 

укриття

32

Павербанк

1

 

кабінет директора

33

Ємкість циліндрична 1000л

1

 

територія

34

Термос 3,6л

4

 

укриття

35

Термос 12л

2

 

харчоблок

36

Термос 6л

2

 

харчоблок

37

Генератор дизельний

1

 

укриття

38

Фарба акварельна

50

 

групи

39

Альбом для малювання

100

 

групи

40

Картон кольоровий

80

 

групи

41

Кольоровий папір

80

 

групи

42

Набір двостороннього кольорового паперу

10

 

групи

43

Олівці кольорові

100

 

групи

44

Олівці воскові

30

 

групи

45

Папір А-4

60

 

групи

46

Пластилін

50

 

групи

47

Клей ПВА

10

 

групи

48

Коректор-ручка

5

 

кабінет методиста

49

Набір кольорових кулькових ручок

10

 

групи

50

Стрічка клейка 24мм

10

 

групи

51

Стрічка клейка 48мм

10

 

групи

52

Файли А-4

40

 

групи

53

Фарба гуаш

60

 

групи

 

Директор                                                                         Лідія  МОСКАЛЕНКО

 

 

 

ЗВІТ за 2021-2022 навчальний рік

директора  Дошкільного навчального закладу № 463

МОСКАЛЕНКО Лідії Андріївни

 

на загальних зборах колективу 15.06.2022

 

    Даний звіт зроблений на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178  «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», зміст звіту підготовлений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

 

Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

 

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом освіти.

   Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- Положення про дошкільний навчальний заклад,

- Базовий компонент  дошкільної освіти України,

- Закону України «Про охорону праці»,

- Кодексу цивільного захисту України,

- Правил пожежної безпеки для навчальних закладів освіти і науки 

   України,

- Закону України «Про відпустки»,

- власного Статуту,

- річного плану роботи на 2021-2022 н.р.,

- Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних 

   закладах,

 • Санітарного регламенту  для дошкільних навчальних закладів.

 

Головною метою діяльності дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

   Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює директор,  згідно із повноваженнями  закріпленими  Статутом ДНЗ № 463.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 220 місць. Обліковий склад дітей дошкільного навчального закладу  у 2021-2022 навчальному році склав 302 дітей, з них:

         4 групи раннього віку (2-3роки) – 80 дітей;

         8 дошкільних груп (3-6 (7) років) – 222 дітей.

Групи комплектуються за віковими ознаками.

Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі електронної реєстрації заявки, медичної довідки про стан здоров’я дитини, карти профілактичних щеплень (форма 063/о), свідоцтва про народження дитини та заяви батьків.

      Дошкільний навчальний заклад № 463 працює з 07.00  до 19.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 12 годинним перебуванням дітей.

      Навчальний рік у дошкільному закладі розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня.  З 1 червня по 31 серпня  у дошкільному закладі здійснюється літній оздоровчий період.

          Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалено педагогічною радою закладу, затверджено керівником та погоджено  з управлінням освіти Святошинської районної в місті Києві державної реєстрації.

 

Забезпечення ДНЗ № 463 кваліфікованими педагогічними кадрами

      Педагогічний  колектив  відзначається  стабільністю, але разом з тим наявні вакансії. За   штатним  розкладом  педагогічних  працівників  має  бути  34,22, а фактично – фізичних  осіб 29: 1 директор, 1 вихователь-методист, 1 музичний керівник, 26 вихователів, 2 з них перебувають у соціальній відпустці для догляду за дітьми до досягнення ними 3-х річного віку.

Освітній  рівень педагогічних працівників:

 • вища  педагогічна  освіта - 22,
 • середня  спеціальна - 4,
 • здобуває повну вищу освіту – 0.

Кваліфікаційний рівень:

 • «спеціаліст вищої категорії» - 7 чол., 
 • «спеціаліст першої категорії» - 8 чол., 
 • «спеціаліст другої категорії» - 4 чол., 
 • педагогічне звання «вихователь-методист» - 3 чол.,
 • педагогічне звання «старший вихователь» - 1 чол.,
 • здобуває вищу педагогічну освіту-1 (1-вихователь).

Обслуговуючий та технічний персонал - 29 осіб.

   Робота педагогічного колективу спрямована на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти, на забезпечення фізичного і психологічного здоров’я дітей, розвиток їх творчих здібностей, формування вмінь та навичок, необхідних для життя в соціумі.

  Освітня робота з дітьми здійснювалася протягом року на належному рівні відповідно до річного плану роботи.  З 24.02.2022 призупинено освітній процес в зв’язку з введенням воєнного стану в Україні. З 28.03.2022 було відновлено освітній процес в дистанційному режимі. Одне завдання з річного плану ДНЗ № 463 на 2021-2022 н.р. перенесено на 2022-2023 н.р.

      Наш педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітнього процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями.

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садку,  проходження курсів підвищення кваліфікації при ІППО дистанційно.

Минулого навчального року атестувались наступні педагоги: Шестакова С.О. - присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії», Лобачивець Ю.В. - присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії», Руденко Т.В. -  підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та підтвердження раніше присвоєного педагогічного звання «старший вихователь». Досвід вихователя-методиста Руденко Т.В. «Організація екологічних міні-музеїв в ДНЗ» опубліковано в 2021 році у виданні «Бібліотечка вихователя дитячого садка».  Порушень по атестації не виявлено.

    Позитивно, що вихователі створили власні казки та успішно  

використовували їх у роботі з дітьми. Заслуговує на увагу досвід роботи по використанню авторської казки вихователів старших груп Норинчак А.О.,  Пархоменко Г.М. Досвід Норинчак А.О. опубліковано в лютому 2021 року у виданні «Бібліотечка вихователя дитячого садка».

Вихователі здійснювали тематичне планування за режимними моментами. Кожного тижня домінувала одна тема, яка проходила через усі розділи програми «Дитина», використовувався метод проєктної діяльності. У плануванні вихователі зазначали форми, види діяльності та їх послідовність. Було розроблено та поновлено багато дидактичного матеріалу, консультацій для батьків. На високому рівні у період карантину та в умовах воєнного стану в Україні організовувалася дистанційна робота з дітьми. Матеріали дистанційної роботи розміщувалися на сайті ДНЗ №463: http://www.dnz463.kiev.ua/node/43; Телеграм-каналі у чаті БАТЬКАМ ТА МАЛЕЧІ ПРО ЦІКАВІ РЕЧІ Святошинського району міста Києва: https://t.me/+dcPKIskyFa1IODYy та на сторінці закладу у соціальній мережі Facebook: ЗДО 463 Київ, а також створених чатах у Viber групах.

    Впродовж навчального року було прикладено чимало зусиль щодо вдосконалення професійної майстерності педагогів шляхом самоосвіти, що підтверджено відповідними сертифікатами.  Також були проведені з дітьми відкриті заняття, які показали, що діти нашого дошкільного закладу у повному обсязі володіють програмою розвитку дитини «Дитина». Завдання, що були запропоновані дітям для виконання були виконані на високому рівні. Одне із завдань річного плану на 2021-2022 навчальний рік ДНЗ 463, яке було заплановано на травень 2022 року, а саме: сприяти формуванню системи знань дошкільника про власне тіло, його функціонування, здоров’я, ціннісного ставлення до себе і мотивації до здорового способу життя перенесено на 2022-2023 навчальний рік.

Ефективному формуванню моральної свідомості старших дошкільників  

сприяли інноваційні прийоми такі як: «Входження в казку чарівним  

коридором», «Запах казки», нестандартне оцінювання «Сходинки».

В рамках проектної діяльності до Всесвітнього Дня Доброти діти старших груп

№10 та №12 долучилися до виготовлення «Скриньки добрих справ». В старшій

групі №1 було виготовлено «Дерево добрих справ».

Ефективним засобом було застосування методу інтелектуальних карт.

    Вихователь Норинчак А.О. виготовила та використовувала в роботі з дітьми   

    інтелектуальні карти до теми:  «Справедливість», «Моральні чесноти»,

   «Доброта», «Добро». Оскільки ця технологія дає гарні результати у розвитку

    зв’язного мовлення дошкільників, варто продовжувати її впровадження у

    роботі з дітьми.

 Варто відмітити дистанційну роботу педагогів: Песляк З.П., Гуменної Т.М., Лобачивець Ю.В., Андрієнко Н.В., Панчук А.В., Шестакової С.О., Бондаренко Н.Г.,  Пархоменко Г.М., Максименко Н.Я.

Також з  метою  ознайомлення  батьків    з  життям  дошкільного  закладу  систематично поповнювалася сторінка на Facebook цікавими порадами для батьків, готувалися он-лайн консультації, майстер-класи, відео заняття, фотозвіти щодо проведеної роботи з дітьми.

Впродовж року педагоги, для підвищення свого педагогічного саморозвитку, брали участь у вебінарах та онлайн-семінарах на таких платформах, як Рrometheus, Всеосвіта, MCFR: Освіта, EdEra.

Департаментом освіти і науки Київської міської державної адміністрації за сумлінну багаторічну працю на ниві освіти, досягнення майстерності у професійній діяльності, особистий вагомий внесок у розвиток столичної освіти та з нагоди Дня працівників освіти була оголошена Подяка директору ДНЗ

 № 463 Москаленко Л.А..

За багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові здобутки, професіоналізм,  високі досягнення у професійній діяльності та з нагоди Дня працівника освіти у 2021-2022 навчальному році нагороджена Почесною грамотою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації заступник завідувача господарства Рекуненко Н.В. та вихователь Кольченко О.Г. Грамотою Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації.

Грамотою управління освіти святошинського району за сумлінну працю та з нагоди 50-ти річного ювілею, нагороджена Савіна О.О.

 

Дотримання вимог охорони дитинства, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

      Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному навчальному закладі здійснюється робота з охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітнього процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітнього процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

          Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Встановлена та введена в дію автоматична пожежна сигналізація та автоматична система оповіщення. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі. В наявності 52 вогнегасники, також  заклад оснащений пожежними рукавами в кількості –

6 штук. Періодично проводяться евакуаційні тренінги на випадок виникнення пожежі. Наказом по закладу призначені відповідальні особи за протипожежний стан.

      Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно-оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

      Адміністрація створює належні умови праці для працівників дошкільного закладу. При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя та здоров’я  дітей і працівників, попередження травматизму.

      Забезпечено проведення первинного, повторного та інших видів інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки. Не допускаються до роботи працівники, які не пройшли інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

 

Соціальний захист працівників дошкільного закладу

     У Дошкільному навчальному закладі № 463 здійснюється соціальний захист працівників.  Між адміністрацією і трудовим колективом складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин. Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. Вчасно виплачується заробітна плата і аванс, всі педагоги отримують доплату за вислугу років та престиж праці, всі працівники отримали грошову винагороду до Дня працівників освіти та 8 Березня, також всі працівники отримують в розмірі посадового окладу матеріальну допомогу на оздоровлення до щорічної основної відпустки.

     Профспілковий комітет дошкільного навчального закладу приймає участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Також здійснює громадський контроль за охороною праці в особі своїх вибраних представників.

     Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального  страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Всі працівники забезпечені спецодягом в достатній кількості.

     Всі працівники ДНЗ проходять медичні огляди 2 рази на рік, про що ставиться відмітка в  санітарних книжках, відмітки про допуск до роботи.

     

Організація роботи щодо зміцнення здоров’я дітей та медичного супроводу

     Велику увагу протягом навчального року приділяється фізичному вихованню, медичному обслуговуванню та організації харчування дітей. Серед багатьох чинників, що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку

дитини є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму є його відповідність віковим особливостям дитини. Вона обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, харчуванні, діяльності, тому режим дня для дітей різного віку у дошкільному закладі підібраний згідно до віку дитини.

    Аналіз захворюваності серед дітей ДНЗ №463 за 2021 рік показав, що в порівнянні з минулим роком стан покращився. При середньо-списковому складі

– 305 дітей пропущено через хворобу в середньому однією дитиною днів 2,4 проти 1,7 минулого  року. Це спричинено розповсюдженням коронавірусної хвороби COVID-19 як серед дітей так і працівників закладу.

Для зниження захворюваності колективом ведеться клопітка робота, зокрема:

1.  Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.

2.  Просвітницька робота серед батьків щодо щеплення дітей.

3.  Дотримання вимог санітарії.

4.  Організація фізичного виховання.

5.  Дотримання режиму дня.

 Кількість пропущених днів через хворобу збільшилася: 755 проти 525. Кількість випадків також збільшилась: 98 проти 71 у  2020-2021 н.р.

Серед груп раннього віку найвища захворюваність у групі № 5-6,1 днів. Серед груп дошкільного віку в групі № 2 – 5,6 днів. Найнижча захворюваність серед груп дошкільного віку у молодшій групі № 3 – 0,5 дні та молодшій групі № 9  - 0,6 днів в середньому пропущено однією дитиною.

У дні карантинів та в періоди  підвищеної захворюваності в режимі дня збільшувалась загальна тривалість перебування дітей на свіжому повітрі.

Старшою медичною сестрою Музичук М.М. та Киричок Т.М.  були розроблені протиепідемічні заходи  на період карантину COVID-19. На сторінці ДНЗ № 463 в Facebook батькам готувалися он-лайн консультації та надавалася кваліфікована допомога, поради на період карантинних обмежень.

 

Організація харчування в дошкільному навчальному закладі

 В дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації повноцінного та якісного харчування, яке здійснювалось відповідно до примірного двотижневого меню.

 З боку директора та медичних працівників протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Проводились оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі.

Готуючи страви, кухари суворо дотримуються технології приготування їжі, нормативного об’єму страв.

Постійно здійснюється контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.

Перспективні та поточні заявки подавались своєчасно. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами.

З боку вихователя-методиста здійснювався контроль за культурою харчування дітей. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Соціальна підтримка та соціальна допомога дітям позбавленим батьківського піклування, дітям з багатодітних сімей, дітям-інвалідам, дітям – киян, чиї батьки є учасниками бойових дій, діти які переміщені з тимчасово окупованої території АР Крим та районів проведення антитерористичної операції

 

В дошкільному закладі виховуються 49 дітей які потребують соціальної підтримки та допомоги, а саме :

 • дітей з багатодітних сімей – 15 осіб (50% від вартості харчування);
 • діти з малозабезпечених сімей – 3  (безкоштовне харчування);
 • діти  киян, чиї батьки є учасниками бойових дій – 15 осіб (1 гривня на місяць);
 • діти які переміщені з тимчасово окупованої території АР Крим та районів проведення антитерористичної операції – 14 осіб (безкоштовне харчування); 
 • діти з інвалідністю – 2 особи (безкоштовне харчування).

 

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

 

         Один із основних принципів нашої роботи є відкритість. Ми завжди готові поділитись досвідом своєї роботи з колегами та з батьками. Батьки є основними замовниками та координаторами роботи дитячого садка, і керівник, і працівники підзвітні, насамперед, саме їм. З цією метою у закладі діє батьківська громада.  З  метою  ознайомлення  батьків    з  життям  дошкільного  закладу  проводимо  групові  та  індивідуальні  консультації,  тематичні  батьківські  збори. Батьки сприяють поліпшенню середовища в дошкільному закладі.

      Протягом року здійснювалося фінансування закладу за бюджетні кошти.     Поновлено меблі, придбано миючі, дезінфікуючі засоби, м’який інвентар, ігровий та дидактичний матеріал, обладнання для харчоблоку-тістоміс. Також дошкільний заклад забезпечили

 (Додаток 1).

 

Аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу

 

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом.  Особистий прийом громадян керівником в закладі проводиться згідно графіка роботи директора. З метою упередження появи звернень, зняття конфліктних ситуацій, роз’яснення проблемних питань освіти, фінансово-господарської діяльності, батьківської плати,  приймаю участь у групових батьківських зборах  де батьки мають змогу порушити хвилюючі їх питання.  На веб-сайті ДНЗ є можливість  он-лайн задати питання будь-кому з адміністрації. 

За минулий 2021-2022 навчальний рік кількість звернень становить 188.

 

з/п

Аналіз звернень громадян

Всього

1

Працевлаштування

16

2

Оформлення дитини до ДНЗ

102

3

Правові питання

20

4

Збереження місця, переведення, вибуття дітей

44

5

Оплата за харчування, відвідування ДНЗ

6

 

ВСЬОГО

188

         

          Основні проблеми, з якими звертаються до керівника це:  працевлаштування,  оформлення дитини до закладу або переведення з однієї групи в іншу та іншого закладу. У зв’язку з активізацією роботи адміністрації та спеціалістів з дітьми та сім’ями СЖО, батьків з АТО, внутрішньо переміщені особи, збільшилась кількість відвідувачів з правових питань. За ініціативи директора на особистий прийом запрошуються батьки дітей, які мають заборгованість по оплаті за харчування та тривало не відвідують   ДНЗ.

 

Підсумки:

 

           Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що  в Дошкільному навчальному закладі № 463 створені належні умови для організації та проведення освітньої роботи, реалізації Базового компонента дошкільної освіти на забезпечення фізичного і психологічного здоров’я дітей, розвиток їх творчих здібностей, формування вмінь та навичок, необхідних для життя в соціумі.

Діти 5-ти річного віку охоплені дошкільною освітою в повному обсязі.

Керівник вживає всі необхідні заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази ДНЗ залучаючи додаткові джерела фінансування, забезпечуючи їх раціональне використання.

         Але є труднощі які необхідно вирішувати і надалі. Це поступова заміна дитячих меблів, ліжок, часткова заміна м’якого інвентарю.

Успіхи дитячого садка це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу – це успіхи нашого дошкільного навчального закладу.                                   

 

 

 

Додаток 1

Звіт про використання бюджетних коштів по ДНЗ № 463

у період з 01.06.2021  по  31.05.2022 року

 

з/п

Назва товару

Кількість

(шт.)

Сума

(грн.)

№ групи,

призначення

1

Папір туалетний

1500

 

по групах

2

Рушники паперові

600

 

по групах

3

Серветки паперові

300

 

по групах

4

Пісок

10т.

 

по пісочниках

5

Пакети для сміття 35л.

250

 

по групах

6

Пакети для сміття 120л.

50

 

двірники

7

Пакети для сміття 160л.

100

 

двірники

8

Розчинник

4

 

фарбування об-ня

9

Фарба водно-дисперсійна 10л.

2

 

фарбування прим.

10

Емаль ПФ-115 біла

7

 

фарбування об-ня

11

Емаль ПФ-115 зелена

5

 

фарбування об-ня

12

Емаль ПФ-115 червона

5

 

фарбування об-ня

13

Емаль ПФ-115 блакитна

6

 

фарбування об-ня

14

Емаль ПФ-115 жовта

5

 

фарбування об-ня

15

Емаль ПФ-115 сіра

3

 

фарбування об-ня

16

Ватман

7

 

кабінет методиста

17

Папір А-4

48

 

кабінет методиста

18

Папка-реєстратор

60

 

кабінет методиста

19

Папка швидкозшивач

50

 

кабінет методиста

20

Пластиковий конверт А-4

140

 

по групах

21

Плівка для ламінування

14

 

кабінет методиста

22

Паста для ручки

4

 

кабінет методиста

23

Файли А-4

33

 

по групах

24

Ноутбук Lenovo

1

 

медичний кабінет

25

Серветки целюлозні

200

 

по всіх групах

26

Мочалка сталева побутова

90

 

харчоблок

27

Комплект для прибирання (совок + щітка)

12

 

по групах

28

Миска пластикова для миття іграшок та прибирання у групах

12

 

по групах

29

Граблі віялові з держаком

8

 

двірники

30

Рукавички універсальні гумові

100

 

по групах

31

Цемент 25 кг

2

 

заклад

32

Мітла березова без держака

40

 

двірники

33

Рукавички нітрилові

250

 

по групах

34

Маски медичні

2300

 

всім працівникам

35

Бокси для іграшок

60

 

по групах

36

Стінка дитяча «Перукарня»

1

 

група №12

37

Конструктор великогабаритний

8

 

по групах

38

Ліжечка для ляльок

12

 

по групах

39

Магнітна дошка з триногою

2

 

група № 1; 8

40

Театр на магнітах для раннього віку

4

 

ясельні групи

41

Стінка дитяча «Кухня»

1

 

група №12

42

Набір музичних інструментів

2

 

музичний зал

43

Портативна акустика

1

 

музичний зал

44

Чистящий засіб на основі гірчичного порошку

150

 

по всіх підрозділах

45

Засіб санітарно-гігієнічний для чищення сантехніки та унітазів

50

 

по групах

46

Засіб санітарно-гігієнічний для миття підлоги (5л)

5

 

по групах

47

Гель для миття посуду

200

 

по групах

48

Порошок пральний

50

 

пральня

49

Засіб для видалення жиру

10

 

харчоблок

50

Мило господарське

100

 

по групах

51

Сода кальцинована

150

 

по групах

52

Доріжки перешкод

1

 

інструктор з фізк.

53

Дитячі бар’єри для стрибків

1

 

інструктор з фізк.

54

Книга 100 казок

1

 

кабінет методиста

55

Ліжко дитяче трьохярусне

6

 

група № 9

56

Лава зі спинкою

4

 

група № 2;3

57

Лава на металевому каркасі

3

 

група № 4;5;6

58

Шафа медична

1

 

медичний кабінет

59

Акустика

1

 

музичний зал

60

Пісок

10т 

 

вулиця

61

Тістоміс

1

 

харчоблок

62

Вогнегасник ВП-5

2

 

щитова

63

Кріплення

2

 

щитова

64

Вогнегасник ВВК-2

2

 

щитова

65

Кріплення

2

 

щитова

66

Діелектричні рукавиці

1

 

щитова

67

СПД-3

5

 

щитова

68

СПТ-2Б

3

 

щитова

69

Модуль цифрового автодозвону

1

 

щитова

70

Лопата пожежна

2

 

щитова

71

Совок пожежний

2

 

щитова

72

Знак вогнегасник

7

 

щитова

73

Знак пожежний кран-комплект

10

 

щитова

 

74

Вказівник-напрямок до еваковиходу направо

15

 

щитова

75

Запасний вихід

15

 

щитова

76

Вказівник-напрямок до еваковиходу по сходах

15

 

щитова

77

Вказівник-стрілка напрямку

15

 

щитова

78

Стенд Безпека життєдіяльності (№1039)

1

 

щитова

79

Наматрасники

300

 

по групах

 

 

 

 

 

Директор                                                                         Лідія  МОСКАЛЕНКО

ЗВІТ

директора  Дошкільного навчального закладу № 463

МОСКАЛЕНКО Лідії Андріївни

 

на загальних зборах колективу

 

Даний звіт зроблений на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178  «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю». Зміст звіту підготовлений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

 

Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

 

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом освіти.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом освіти.

Дошкільний навчальний заклад № 463 здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- Положення про дошкільний навчальний заклад,

- Базовий компонент  дошкільної освіти України,

- Закону України «Про охорону праці»,

- Кодексу цивільного захисту України,

- Правил пожежної безпеки для навчальних закладів освіти і науки 

   України,

- Закону України «Про відпустки»,

- власного Статуту,

- Програми розвитку ДНЗ на 2016-2020 р.р.,

- Річного плану роботи на 2020-2021 н.р.,

- Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних 

   закладах,

 • Санітарного регламенту  для дошкільних навчальних закладів.

 

Головною метою діяльності дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює директор,  згідно із повноваженнями  закріпленими  Статутом ДНЗ № 463.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 220 місць. Обліковий склад дітей дошкільного навчального закладу  у 2020-2021 навчальному році склав 310 дітей, з них:

          4 групи раннього віку (з 2-х до 3-х років) – 80 дітей;

          8 дошкільних груп (з 3-х до 6-ти (7-ми) років) – 230 дітей.

Групи комплектуються за віковими ознаками.

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі електронної реєстрації заявки, медичної довідки про стан здоров’я дитини, карти профілактичних щеплень (форма 063/о), свідоцтва про народження дитини та заяви батьків.

Дошкільний навчальний заклад № 463 працює з 07.00  до 19.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 12 годинним перебуванням дітей.

Навчальний рік у дошкільному закладі розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня.  З 1 червня по 31 серпня  у дошкільному закладі здійснюється літній оздоровчий період.

 Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на літній оздоровчий період. План роботи схвалено педагогічною радою закладу, затверджено керівником та погоджено  з управлінням освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

 

Забезпечення ДНЗ № 463 кваліфікованими педагогічними кадрами

      Педагогічний  колектив  відзначається  стабільністю. За штатним  розписом  педагогічних  працівників  має  бути  33,22. Фактично фізичних осіб-28: 1-директор, 1-вихователь-методист, 2-музичних керівники, 21-вихователів, 1-практичний психолог, 1-інструктор з фізкультури, 1-керівник гуртка англійської мови. 2 вихователі перебувають у соціальній відпустці для догляду за дітьми до досягнення ними 3-х річного віку.

Освітній  рівень педагогічних працівників:

 • вища  педагогічна  освіта - 21,
 • середня  спеціальна - 3,
 • здобуває повну вищу освіту – 4.

Кваліфікаційний рівень:

 • «спеціаліст вищої категорії» - 7 чол., 
 • «спеціаліст першої категорії» - 9 чол., 
 • «спеціаліст другої категорії» - 1 чол., 
 • педагогічне звання «вихователь-методист» - 3 чол.,
 • педагогічне звання «старший вихователь» - 1 чол.,
 • здобуває вищу педагогічну освіту-4 (3-вихователі, 1-музичний керівник).

Обслуговуючий та технічний персонал - 28 осіб.

Робота педагогічного колективу спрямована на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти, на забезпечення фізичного і психологічного здоров’я дітей, розвиток їх творчих здібностей, формування вмінь та навичок, необхідних для життя в соціумі.

  Освітня робота з дітьми здійснювалася протягом року на належному рівні відповідно до річного плану роботи.  Всі пункти річного плану ДНЗ № 463 на 2020-2021 н.р. були виконані.

      Наш педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітнього процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями.

      Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів закладу,  проходження курсів підвищення кваліфікації при ІПО.

Минулого навчального року атестувались наступні педагоги: Норинчак А.О. - підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «вихователь-методист», Кольченко О.Г. - підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «вихователь-методист», Гончарук Л.М.  – присвоєння   кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», Вінніченко О.Г. – присвоєння    кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії», Ситник А.М. – присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії», Песляк З.П. – присвоєння  кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії», Снєжинська О.М. – підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» та встановлення другої категорії на посаді практичного психолога.   Порушень по атестації не виявлено.

                  Досвід вихователів Норинчак А.О. «Використання інноваційних технологій для формування мовленнєвої компетенції у дошкільників», та Кольченко О.Г. «Система роботи з формування екологічної свідомості дошкільників під час догляду за кімнатними рослинами» було схвалено на засіданні вченої ради ІПО Київського університету імені Б.Грінченка.

Вихователі здійснювали тематичне планування за режимними моментами. Кожного тижня домінувала одна тема, яка проходила через усі розділи програми «Дитина», використовувався метод проєктної діяльності. У плануванні вихователі зазначали форми, види діяльності та їх послідовність. Було розроблено та поновлено багато дидактичного матеріалу, консультацій для батьків. На високому рівні у період карантину організовувалася дистанційна робота з дітьми. Цікавими були проєкти «Птахи прилетіли – тепло запросили», «Природа космосу», «Весняні квіти». Активними були батьки та діти групи «Веселка», «Капітошка», «Соняшник», «Сонечко», «Казка», «Ромашка», «Калинонька», «Дзвіночок». Педагоги розробили цікаві інтерактивні ігри, відео заняття, музичні вправи які розміщено на сайті дошкільного навчального закладу: dnz463.kiev.ua Варто відмітити дистанційну роботу педагогів: Вінніченко О.Г., Лобачивець Ю.В., Андрієнко Н.В., Панчук А.В., Гуменної Т.М., Кольченко О.Г., Шестакової С.О., Бондаренко Н.Г.,  Песляк З.П., Снєжинської О.М.

Також, з  метою  ознайомлення  батьків    з  життям  дошкільного  закладу  систематично поповнювалася сторінка на Facebook цікавими порадами для батьків, готувалися он-лайн консультації, майстер-класи, відео заняття, фотозвіти щодо проведеної роботи з дітьми.

        Впродовж року педагоги для підвищення свого педагогічного саморозвитку, брали участь у вебінарах та онлайн-семінарах на таких платформах, як Рrometheus, Всеосвіта, MCFR: Освіта, EdEra.

Заслуговує на увагу робота практичного психолога Снєжинської О.М., як з батьками вихованців ДНЗ, так і з  дітьми. Протягом року педагоги та батьки отримали ряд цікавих консультацій, метою яких було підвищення психолого-педагогічної компетентності та грамотності батьків, допомоги щодо психічного та емоційного благополуччя дитини. Проводились ZOOM конференції з молодими батьками, корекційна робота з дітьми.

Департаментом освіти і науки Київської міської державної адміністрації за сумлінну багаторічну працю на ниві освіти, досягнення майстерності у професійній діяльності, особистий вагомий внесок у розвиток столичної освіти та з нагоди Міжнародного жіночого дня, була нагороджена Грамотою директор Москаленко Л.А.

За багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові здобутки, професіоналізм,  високі досягнення у професійній діяльності та з нагоди Дня працівника освіти у 2020-2021 навчальному році грамотами Управління освіти  були нагороджені наступні працівники: Норинчак А.О., Снєжинська О.М., Жереліна С.В., Музичук М.М., Киричок Т.В., Рекуненко Н.В., Греченюк В.В., Сорока С.В., Гриб Т.В., Коваленко С.М., Савіна О.О.

Грамотою Дошкільного навчального закладу № 463 за сумлінну працю, високий професійний рівень, значні досягнення у справі виховання та навчання підростаючого покоління, активну життєву позицію та з нагоди Всеукраїнського дня дошкілля нагороджено працівників: Андрієнко Н.В., Бондаренко Н.Г.,  Коваленко Ю.М., Ситник А.М., Гончарук Л.М.. Мороз С.В., Музичук М.М., Киричок Т.В., Жереліна С.В., Гриб Т.В., Греченюк В.В.,Топорівську С.І., Галузіну Т.В..

Дотримання вимог охорони дитинства, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

      Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному навчальному закладі здійснюється робота з охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітнього процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

          Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Встановлена та введена в дію автоматична пожежна сигналізація та автоматична система оповіщення. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі. В наявності 42 вогнегасники, також  заклад оснащений пожежними рукавами в кількості –

6 штук. Періодично проводяться евакуаційні тренінги на випадок виникнення пожежі. Наказом по закладу призначені відповідальні особи за протипожежний стан.

      Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно-оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

      Адміністрація створює належні умови праці для працівників дошкільного закладу. При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя та здоров’я  дітей і працівників, попередження травматизму.

      Забезпечено проведення первинного, повторного та інших видів інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки. Не допускаються до роботи працівники, які не пройшли інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

 

Соціальний захист працівників дошкільного закладу

     У Дошкільному навчальному закладі № 463 здійснюється соціальний захист працівників.  Між адміністрацією і трудовим колективом складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин. Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. Вчасно виплачується заробітна плата і аванс, всі педагоги отримують доплату за вислугу років та престиж праці, всі працівники отримали грошову винагороду до Дня працівників освіти та 8 Березня, також всі працівники отримують в розмірі посадового окладу матеріальну допомогу на оздоровлення до щорічної основної відпустки.

     Профспілковий комітет дошкільного навчального закладу приймає участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Також здійснює громадський контроль за охороною праці в особі своїх вибраних представників.

     Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального  страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Всі працівники забезпечені спецодягом в достатній кількості.

     Всі працівники ДНЗ проходять медичні огляди 2 рази на рік, про що ставиться відмітка в  особових медичних книжках та допуск до роботи.

     

Організація роботи щодо зміцнення здоров’я дітей та медичного супроводу

     Велику увагу протягом навчального року приділяється фізичному вихованню, медичному обслуговуванню та організації харчування дітей. Серед багатьох чинників, що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму є його відповідність віковим особливостям дитини. Вона обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, харчуванні, діяльності, тому режим дня для дітей різного віку у дошкільному закладі підібраний згідно до віку дитини.

    Аналіз захворюваності серед дітей ДНЗ №463 за 2020 рік показав, що в порівнянні з минулим роком стан покращився. При середньо-списковому складі

– 310 дітей пропущено через хворобу в середньому однією дитиною днів 1,7 проти 2,8 минулого  року.

Для зниження захворюваності колективом ведеться клопітка робота, зокрема:

1.  Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.

2.  Просвітницька робота серед батьків щодо щеплення дітей.

3.  Дотримання вимог санітарії.

4.  Організація фізичного виховання.

5.  Дотримання режиму дня.

 Кількість пропущених днів через хворобу зменшився: 525 проти 832. Кількість випадків зменшилась: 71 проти 111 у 2019-2020 н.р.

Серед груп раннього віку найвища захворюваність у групі № 5-5,2 днів. Серед груп дошкільного віку в групі № 3 – 3,2. Найнижча захворюваність серед груп дошкільного віку у старшій групі № 7 – 0,5 дні та середній групі № 10  - 0,3 днів в середньому пропущено однією дитиною.

У дні карантинів та в періоди  підвищеної захворюваності в режимі дня збільшувалась загальна тривалість перебування дітей на свіжому повітрі.

Старшою медсестрою Музичук М.М. та Киричок Т.М.  були розроблені протиепідемічні заходи  на період карантину COVID-19. На сторінці в Facebook батькам готувалися он-лайн консультації та надавалася кваліфікована допомога, поради на період карантинних обмежень.

 

Організація харчування в дошкільному навчальному закладі

В дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації повноцінного та якісного харчування, яке здійснювалось відповідно до примірного двотижневого меню на різні сезони.

З боку директора та медичних працівників протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Проводились оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі.

Готуючи страви, кухари суворо дотримуються технології приготування їжі, нормативного об’єму страв.

Постійно здійснюється контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.

Перспективні та поточні заявки подавались своєчасно. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами.

З боку вихователя-методиста здійснювався контроль за культурою харчування дітей. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

 

Соціальна підтримка та соціальна допомога дітям позбавленим батьківського піклування, дітям з багатодітних сімей, дітям-інвалідам, дітям – киян, чиї батьки є учасниками бойових дій, діти які переміщені з тимчасово окупованої території АР Крим та районів проведення антитерористичної операції

 

В дошкільному закладі виховуються 46 дітей які потребують соціальної підтримки та допомоги, а саме :

 • дітей з багатодітних сімей – 15 осіб (50% від вартості харчування);
 • діти з малозабезпечених сімей – 5 осіб (безкоштовне харчування);
 • діти  киян, чиї батьки є учасниками бойових дій – 15 осіб (1 гривня на місяць);
 • діти які переміщені з тимчасово окупованої території АР Крим та районів проведення антитерористичної операції – 11 осіб (безкоштовне харчування); 
 • діти з інвалідністю – 1 особа (безкоштовне харчування).

 

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

 

Один із основних принципів нашої роботи є відкритість. Ми завжди готові поділитись досвідом своєї роботи з колегами та з батьками. Батьки є основними замовниками та координаторами роботи дошкільного закладу, і керівник, і працівники підзвітні, насамперед, саме їм. З цією метою у закладі діє батьківська громада.  З  метою  ознайомлення  батьків    з  життям  дошкільного  закладу  проводимо  групові  та  індивідуальні  консультації,  тематичні  батьківські  збори. Батьки сприяють поліпшенню предметно-розвивального середовища в дошкільному закладі.

Протягом року здійснювалося фінансування закладу за бюджетні кошти.     Поновлено меблі, придбано миючі, дезінфікуючі засоби, м’який інвентар, обладнання для харчоблоку, пральні. Також дошкільний заклад забезпечили інтерактивним мультимедійним комплексом, ноутбуком, принтером.

 (Додаток 1).

 

Аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу

 

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом.  Особистий прийом громадян керівником в закладі проводиться згідно графіка роботи директора. З метою упередження появи звернень, зняття конфліктних ситуацій, роз’яснення проблемних питань освіти, фінансово-господарської діяльності, батьківської плати,  приймаю участь у групових батьківських зборах  де батьки мають змогу порушити хвилюючі їх питання.  На веб-сайті ДНЗ є можливість  он-лайн задати питання будь-кому з адміністрації. 

За минулий 2020-2021 навчальний рік кількість звернень становить 286.

 

 

 

 

з/п

Аналіз звернень громадян

Всього

1

Працевлаштування

22

2

Оформлення дитини до ДНЗ

156

3

Правові питання

33

4

Збереження місця, переведення, вибуття дітей

63

5

Оплата за харчування, відвідування ДНЗ

12

 

ВСЬОГО

286

         

          Основні проблеми, з якими звертаються до керівника це:  працевлаштування,  оформлення дитини до закладу або переведення з однієї групи в іншу або до іншого закладу. У зв’язку з активізацією роботи адміністрації та спеціалістів з дітьми та сім’ями СЖО, батьків з АТО, внутрішньо переміщені особи, збільшилась кількість відвідувачів з правових питань. За ініціативи директора на особистий прийом запрошуються батьки дітей, які мають заборгованість по оплаті за харчування та тривало не відвідують   ДНЗ.

 

Підсумки:

 

           Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що  в дошкільному навчальному закладі № 463 створені належні умови для організації та проведення освітньої роботи, реалізації Базового компонента дошкільної освіти на забезпечення фізичного і психологічного здоров’я дітей, розвиток їх творчих здібностей, формування вмінь та навичок, необхідних для життя в соціумі.

Діти 5-ти річного віку охоплені дошкільною освітою в повному обсязі.

Керівник вживає всі необхідні заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази ДНЗ залучаючи всіх працівників до формування карти потреб на новий фінансовий рік і контролює їх виконання.

          Але є труднощі які необхідно вирішувати і надалі. Це поступова заміна дитячих меблів, ліжок, часткова заміна м’якого інвентарю та створення сучасного предметно-розвивального середовища.

Успіхи дитячого садка це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу – це успіхи нашого дошкільного навчального закладу.

 

 

                                                                             

 

 

Додаток 1

Звіт про використання бюджетних коштів по ДНЗ № 463

                        у період з 01.07.2020  по  31.05.2021 року

 

з/п

Назва товару

Кількість

(шт.)

Сума

(грн.)

№ групи,

призначен -ня

1

Господарче мило рідке

2

 

по групах

2

Миюче для підлоги 5 л

10

1200,0

по групах

3

Миюче для унітазу

60

1588,0

по групах

4

Гірчиця суха

150

 

по групах

5

Мило рідке

100

 

по групах

6

Засіб для каналізації

30

1049,0

по групах

7

Відбілювач

48

1674,0

пральня

8

Засіб для плит

20

1800,0

харчоблок

9

Рушники паперові

33

 

по групах

10

Халати білі

10

 

харчоблок

11

Фартухи білі кухонні

10

 

харчоблок

12

Фартухи прогумовані

2

 

харчоблок

13

Головні убори

6

 

харчоблок

14

Ліжка дитячі

30

 

група №6, 7

15

Кошма

1

699,0

щитова

16

Рукав пожежний зі стволом та муфтою

2

2570,0

щитова

17

Вогнегасник ВВК – 1,4

3

2097,0

щитова

18

Кріплення до вогнегасника ВВК

3

 

щитова

19

Вогнегасник ВВП -5

4

2800,0

щитова

20

Кріплення до вогнегасника ВВП-5

4

 

щитова

21

Діелектричні рукавиці

1

300,0

щитова

22

Підставка для вогнегасника ВП-9

3

647,0

щитова

23

Запірний вентиль

2

1248,0

щитова

24

Лагосепт С

10

3510,0

по групах

25

Квін Дес 950 мг

10

3510,0

по групах

26

Пожежний щит

1

4658,0

вулиця

27

Шафи для посібників

2

 

група №3,10

28

Шафи для одягу

2

 

група №5,

кастеляна

29

Куточок природи

4

 

групи

№ 3,5,9,12

30

Стелаж виробничий

1

 

підсобне приміщення

31

Швабри з мікрофібри

3

 

по групах

32

Серветки Квін Дес

8

2376,0

по групах

33

Серветки паперові

25

500,0

по групах

34

Рушники паперові

80

2491,0

по групах

35

Мило господарче

25

249,0

по групах

36

Мило дитяче тверде

87

1418,0

по групах

37

Порошок чистячий

9

360,0

по групах

38

Мітла пластикова

3

395,0

двірники

39

Лагосепт С з дозатором

4

1448,0

по групах

40

Лави спортивні

4

 

група №1, №2; №10; №11

41

Лопата дюралюмінієва для снігу

2

778,0

двірники

42

Лопата пластикова для снігу

6

1224,0

двірники

43

Льодоруб

2

288,00

двірники

44

Лопата штикова

4

660,0

двірники

45

Мітла силіконова

4

527,36

двірники

46

Тачка одноколісна

1

 

двірники

47

Мітла березова

40

960,0

двірники

48

Рукавиці текстильні

12 пар

300,0

двірники

49

Ноутбук НР ProBook

1

 

вихователь-методист

50

Багатофункціональний пристрій

1

 

директор

51

Дезінфікуючий засіб «Біолона»

56

23184,0

для всіх груп

52

Дезінфікуючий засіб для рук «Стерилітін»

202

67064,0

для всіх груп

53

Машина пральна WIRPOOL

1

 

пральня

54

Маски медичні

2758

5516,0

для всіх працівників

55

Рукавиці одноразові гумові

1005 пар

3517,50

для всіх працівників

56

Дезінфікуючий засіб для поверхонь PUR-260

96 (10л)

24096,0

для всіх груп

57

Інтерактивний мультимедийний комплекс

1

 

музична зала

58

Картоплечистка

1

 

харчоблок

59

Мʼясорубка 

1

 

харчоблок

 

 

 

 

 

Директор                                                                         Лідія  МОСКАЛЕНКО