Порадник методиста

«Використання інноваційних технологій для формування мовленнєвої компетенції у дошкільників»

                                                      

                                                        Досвід роботи вихователя ЗДО № 463

                                              Норинчак Анелі Олександрівни

 

 

«Скажи що-небудь, щоб я тебе побачив» (Сократ)

 

Мова – один з найважливіших факторів, який визначає дитину як особистість. Вона – найважливіша частка поведінки душі, розуму.

Вихователь плекає творчу особистість, а нею може бути лише та людина, яка відчула музику слова. «Хто ясно думає, той ясно говорить» (Буало) - тому великого значення надаю розвитку дрібної моторики, бо: «рука це мозок, який вийшов назовні» (Кант). Саме від розвитку дрібних м'язів руки залежить аналітичне сприйняття мови. Перед кожним інтелектуальним навантаженням малюків неодмінно використовую пальчикові ігри.

Для мене є дуже важливою проблемою зберегти в малюків творче начало, організувати дитячий досвід, узагальнити і домогтися того, щоб дитина реалізувала свої природні мовні задатки.

         Для досягнення мети використовую у практичній роботі символи, схеми, інтелектуальні карти, засоби мнемотехніки. Учу дітей граматично правильно будувати речення, єднати їх у текст на певну тему, тому дбаю про будівельний матеріал – достатній словниковий запас дітей для позначення назв, особливостей та дій. При цьому велика увага належить інтелектуальним картам, які складаю сама по дикції та інтонації, виразності мовлення. Залучаю до співпраці дітей. Ознайомлюючи із новою темою складаємо мнемо таблиці, інтелектуальні карти у вигляді колажу.

Домагаюся від вихованців володіння діалогічним мовленням, бо саме в його надрах зароджується і розвивається мовлення монологічне.

         Складаємо з дітьми описові різповіді за картинками-символами, користуємось план-схемою. Малюнки в таблицях є підказкою, за якою саме ознакою потрібно характеризувати предмет. Це сприяє розвитку асоціативного наочно-образного мовлення, уяви.

         Актуальним стало впровадження технології мнемотехніки в сучасну освіту. Знання, одержані мною як учасника Міжнародного проекту «Освіта ХХІ століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства», використовую в своїй практичній роботі, зокрема методику ефективного запам’ятовування віршів, текстів, пеерказів.

Використання даних технологій є актуальним, тому що вони належать до здоров'язбережувальних, сприяють поліпшенню ефективного засвоєння нової інформації, розкривають комунікативні та пізнавальні здібності особистості, розвивають творче, логічне, образне мислення, формують навички самонавчання, підвищують впевненість у власних силах.

Щоб удосконалити мовлення дитини, недостатньо основних занять, тому практикую міні-заняття протягом дня або кількох днів – колективні, а в більшості індивідуальні, під час яких розкривається запланована тема. Завдання потребують індивідуальних зусиль кожної дитини без винятку, проте час, тривалість, обсяг зусиль, які вкладає дитина в цю роботу, більшою мірою залежить від неї самої, виявляючи динаміку її мовленнєвого розвитку.  Добираю завдання, які були б і доступними, і потребували б водночас певних інтелектуальних зусиль. Для цього вивчаю психологію кожної дитини, межі її розвитку на даному етапі, добираючи способи педагогічного впливу, які б рухали мовленнєвий розвиток особистості до вищого рівня.

Діти дуже полюбляють працювати із символами, схемами, інтелектуальними картами, мнемотаблицями, активно включаються в роботу і самі творять.

Методика використання символів, схем, мнемотаблиць, інтелектуальних карт у розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників заслуговує на увагу.

        

Результатами своєї роботи радо ділюся з колегами, студентами. Протягом останніх років досвід друкую у часописі «Бібліотека вихователя дитячого садка». За творчі доробки «Осіння мандрівка» (№12, 2018 року) та «Переказ оповідання В.Сухомлинського «Весняний вітер» (№4, 2019 року) отримала Сертифікати.

 

  

Досвід роботи вихователя Норинчак Анелі Олександрівни

ЗДО № 463, Святошинський район, місто Київ

 

Назва видання, номер, рік

 

Назва статті

1

«Бібліотечка вихователя дитячого садка» №3-4, 2013, ст. 53-57

«Використання символів та схем у розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників». Досвід роботи.

2

«Бібліотечка вихователя дитячого садка» №15-16, 2013, ст. 15-17

«Калина – народний символ України». Конспект заняття в старшій групі

3

«Бібліотечка вихователя дитячого садка» №12, 2014, ст.90-92

Робота над картиною П.Кончаловського «Бузок у кошику» та «Екологічні казки»

4

«Бібліотечка вихователя дитячого садка» №1, 2016, ст. 95-96

«Діло майстра величає». Конспект інтегрованого заняття з пріоритетом трудового виховання (старший вік)

5

«Бібліотечка вихователя дитячого садка» №12, 2017, ст. 13-14

«Співанка для Іванка». Конспект інтегрованого заняття з розвитку мовлення (ранній вік)

6

«Бібліотечка вихователя дитячого садка» №12, 2018, ст. 27-29

«Осіння мандрівка». Конспект інтегрованого заняття з розвитку зв’язного мовлення. (середня група). Інтелектуальна карта «Павук» та «Мандрівка»

7

«Бібліотечка вихователя дитячого садка» №4, 2019, ст. 121-123

Переказ оповідання В.Сухомлинського «Весняний вітер»

8

«Бібліотечка вихователя дитячого садка», 2018

Сертифікат на творчий доробок: «Осіння мандрівка»

9

«Бібліотечка вихователя дитячого садка», 2019

Сертифікат на творчий доробок: Переказ оповідання В.Сухомлинського «Весняний вітер»